Credo

Nincs külön hitvallásom. Hitem a Katolikus Egyház hite.

Mégis jónak tartom ezt a hitet úgy elmondani, ahogy bennem tükröződik. Nem követve sem liturgikus, sem biblikus sémát. Isten egyetlen, de szereti a sokszínű teremtésben sokoldalúan kifejezni önmagát.

Istenről beszélhet a lírikus is, a filozófus is, akár én is, dadogó és töredékes szavakkal, mégis érvényesen. Megpróbálom.

 

SZÉPSÉG

 

Hiszek a Szépségben. Hiszem, hogy minden gyönyörűség mögött még vakítóbb gyönyörűség vár, és a valóság ezerféle bűvölete a dolgok önmagukon-túli távlatában egyetlen és szuverén. Hiszek a megsebzett szépségben, amely föladja határait, és megszűnik, hogy legyen. Hiszek a Szépségesben, Aki Van.

Szépség
 

ÖRÖM

 

Hiszek az Örömben. Farkasszemet nézek a frusztrációval, és örvendezem, mert a Szépségesben megszűnik a frusztráció. Farkasszemet nézek a fájdalommal, és örvendezem, mert a Szépségesben megszűnik a fájdalom. Farkasszemet nézek a félelemmel, és örvendezem, mert a Szépségesben megszűnik a félelem. Farkasszemet nézek a gonoszsággal, és örvendezem, mert a Szépségesben eltűnik a gonoszság arca. Hiszek az Emésztő Tűzben, amely salaktalanná éget, hiszek a Transzcendens Teljességben, amely tiszta, határtalan öröm.

Öröm
   

MÁS

 

Hiszek a Másban. A Másban, amely nem az „ilyen” és „ez” szimmetriapárja, hanem öntörvényű és abszolút módon „más”, amelyből minden levezethető, miközben ő maga semmiből sem vezethető le; amelyre minden valóság visszautal mint forrására, ő pedig saját megoszthatatlan másságában áll fenn. Hiszek a Másban, amely nem „ilyen” és „ez”, de egyúttal sajátos és egyedülálló módon „ilyenség” és „ez-ség” is, mert meghaladja saját „nem-ilyenségét” és „nem-ez-ségét”, rendhagyó módon túlesik a határokon – és mégis belőle fakad minden rendezettség. Tagadom, hogy minden egy. Tagadom, hogy „ami odafönt van, megfelel annak, ami idelent van”. Abban hiszek, hogy a valóság azért ilyen, mert van Más.

Más
   

HATÁRTALAN

 

Hiszek a Határtalanban. Nem vagyok bezárva határaim közé, mert ismerem Őt, aki túlemel rajtuk, és saját határtalanságának részesévé tesz. Ismerem a súlypont feladását, a kilendülést az ismeretlenbe, a tabuk elveszítését, a felszabadult nevetést. Ismerem a még-annál-is többet, akit nem lehet elnyomni. Ismerem a Lángot, amely áttüzesít és elragad.

Határtalan
   

SZENT

 

Hiszek a Szentben. A határtalan Szépségben, a határtalan Örömben, a határtalan Másban, akit nem lehet kimondani és leírni, de lenyűgöz és megsemmisít. Hiszek az Egészben, akihez képest még tört se vagyok, akihez képest a mindenség is semmi. Hiszek a Megközelíthetetlen Fényességben, akit a szeráfok „Szent, szent, szent” kiáltással ünnepelnek.

Szent
   

IGAZSÁG

 

Hiszek az Igazságban. Nem én csinálom az igazságot, az Igazság alkotott engem. Szólt nekem, megfogalmazta magát nekem, keresztre feszítették érte, de él. Hiszek a győztes Igazságban, a kötelező Igazságban, a velem rendelkező Igazságban. Hiszek az Igazságban, Jézusnak hívják.

Igazság
   

TŰZ

 

Hiszek a Tűzben. A permanens pünkösdben, a határtalan Tűz-Lélek kiáradásában, a lángviharban, amelyben élünk. Hiszek a jelekben és csodákban, hiszek a dogmákban és rítusokban, hiszek az apostoli utódlásban és az oldó és kötő hatalomban. Hiszek az irgalomban és a szabadító szeretetben. Hiszek az epiklézisben és a transzszubsztanciációban, hiszek az új teremtésben és a test feltámadásában. Hiszek a boldogságban.

Tűz