Jelek és csodák

„Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek” (Jn 14,12).

Hírek rovatunkban olyan beszámolókat közlünk, amelyeket különböző közösségekhez tartozó keresztény testvéreinktől kaptunk. A híreket ellenőrizni nincs módunkban, korrektségükért forrásaink felelősek. A forrásokat éppen ezért mindig megjelöljük.

A Személyes beszámolók szekcióban olyan jelekről és csodákról számolunk be, amelyekről személyes ismerőseink tanúskodnak. Az elbeszélők szavahihetőségéről a szerkesztőbizottságnak legalább egy tagja kezeskedik.

A Dokumentumok cím alatt verifikált csodák szerepelnek. Egyházi hatóságok által kivizsgált, vagy más módon megnyugtatóan dokumentált, természetes módon nem magyarázható jelenségekről van szó, amelyek Isten bölcsességét, szentségét és hatalmát tanúsítják.

Szerkesztőbizottság:

Bagyinszki Ágoston
Herbert Dóra
Kovács Gábor (felelős szerkesztő)
Smikál György
Sztrilich Ágnes
Váradi Szabolcs

A bizottságot annakidején a Hagiosz listán állítottuk fel. Jóllehet formális feloszlatására nem került sor, ma már nem működik. Mint szerkesztő fenntartom magamnak a jogot, hogy újabb anyagot publikáljak az oldalon, természetesen nyitottan a bizottság tagjainak esetleges észrevételeire. Jelen napig ezzel a joggal még nem éltem.

2007. március 16.

Kovács Gábor