A lángoló Isten

„Lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,3-4)

Az Egyházat ez a láng élteti. A keresztény hívőt ez a láng élteti. Erről a lángról, a tűzben érkező Istenről írtam ez a könyvet.

Ez a szöveg (vagy majdnem ez) könyvként megjelent 1993-ban, a Marana Tha 2000 Alapítvány kiadásában, A lángoló Isten – Vallomás a Szentlélekről címmel. Itt új, átdolgozott, némileg aktualizált anyagot közlök, de az újabb fejleményekre nem tudok olyan részletességgel kitérni, mint a korábbiakra, mert ehhez nincsenek forrásaim, sem időm. A szöveg gondozásában nyújtott segítségükért köszönetet mondok Bécsi László és Riszterer Tamás barátaimnak. 

Az anyag .rtf formában is ki van dolgozva, ez a langolo.zip tömörített fájlban letölthető. Ahol a webes változat és a szövegfájl között különbség van, az .rtf fájl szövege a mérvadó.  

A szöveg jelentős részét fölhasználtam az imádás misztériumáról szóló Sir Hasirim c. könyvemben, amely mélyebb összefüggésben tárgyalja az itt mondottakat.

Letölthető fájlokMéret
langolo.zip191.8 KB