Párbeszéd-töredék


21. századi eszmecsere a szűzi élet Istentől való rendelésének lehetőségéről

… „Jézus nem mondja ezt senkinek.”

Kedves Hozzászóló, miből gondolja ezt? Nekem meg PONT AZ ELLENKEZŐJÉRŐL VAN TUDOMÁSOM! Kár, hogy felülbírálhatónak gondolja és megkérdőjelezhetőnek az Istentől kapott/kapható lefoglaltságot. Pedig ez LÉTEZŐ és IGAZ ajándék, kegyelem, éppen úgy, mint a családos hivatás: egyénre szabott és személyes megszólításon keresztül érkezik. - Az elutasító véleményekből kiviláglik, hogy a nyilatkozó NEM ISMERI Isten szuverén cselekvését. Lehet elfogadni és lehet elutasítani az isteni tetteket, de az ember földies gondolkozásából fakadó magányvélemény nem fogja azokat meg nem történté tenni.  Az ilyen gondolkodásra egy példa: "Szerintem nincs Isten!" Szabad akaratunk lévén, lehet így vélekedni, de ettől Isten még nem szűnik meg létezmi Javaslom a Szentírás alaposabb tanulmányozása mellett utánajárni az isteni hívó szónak való ENGEDELMESSÉGBEN ÉLŐK tanúvallomásainak, akár önéletrajzokat is olvasva. - Nagy tévedés, hogy a cölibátus feloldása megszüntetné az abban élők szexuális bűneit. Érdemes megfontolni, hány és hány családos/párkapcsolatban élő vét a 6. parancsolat ellen. A cölibátusban élőt nem kell sajnálni, mert - rosszul fogalmazva - : "el van tiltva a szexuális élettől". Igen, egy cölebsznek is vannak bűnei, de NEM MINDEGYIKÉ a szexualitás területén jelenik meg! Nagyon sokan vannak, akik megtartják a tisztaság fogadalmát, MERT nem önmagukat tartják életük középpontjának, hanem Istent. Őket is meg kell látni, nem a vétkezőket megszólni, avagy jó szándék ürügyén felmentetni abból a helyzetből, ahová Isten helyezte őket.    

      Aki az Istentől lefoglalt cölebsz életutat hűségesen és odaadóan járja, az egész-séges, kiegyensúlyozott, egészen Isten akaratára és szolgálatára nyitott életet él, ami számára boldogságot jelent. Mindenkinek le kell mondania dolgokról az életében. Történetesen egy szerzetes, egy pap, egy egyedül élő, egy remete (stb.) a szexuális kapcsolatról - azaz a családos életről, annak gyümölcseiről - mond le, okból célért. Egy családos ember pedig a szűzi élet útjáról és annak gyümölcseiről mond le, okból célért. A kettőt nincs értelme versenyeztetni . Azzal együtt, hogy létezik a Szentírásban erre egy meglátás, egy tanítás! (Érdemes megkeresnie, akit érdekel: Újszövetségben, páli levelek stb.). Akinek van füle, hallja meg! Akinek meg nincs, ne irigyelje azt, akinek van, inkább kérdezze meg, mit hallott!