A csodák tanításáról könyvről keresztény szemmel

az előző (következő) blog folytatása

A csodák tanítása című tananyagról ‒ katolikus szemmel

A csodák tanítása ‒ ezoterikus alapmű
A csodák tanítása ezoterikus alapmű, a New Age Bibliájaként is ismert. Helen Schucman
amerikai pszichológus írta le „belső diktálás” útján. A csodák tanítása három részből álló
tananyag: a tanítások könyve, a gyakorlatok munkafüzete, a tanári kézikönyv. A könyv „belső
diktálás” útján készült, és először 1976-ban jelent meg. A csodák tanítása az egyik
legártalmasabb könyv a keresztények számára Benedict Groeschel katolikus teológus és
pszichológus szerint.
A csodák tanítása című könyv magyarul is megjelent már több ízben – legutóbb 2017-ben az
Édesvíz Kiadónál. A Libri Kiadó így ajánlja a könyvet:
„A csodák tanítása ‒ A Course in Miracles ‒ immáron több millió ember életét
változtatta meg. Ez a három részből álló könyv egy 1965-ben kezdődött belső diktálás
során érkezett az amerikai Columbia Egyetem egyik pszichológusához, Helen
Schucmanhoz. [...] A könyv három részből áll: a törzsszövegből, a munkafüzetből és a
tanítók munkáját segítő kézikönyvből. [...] A munkafüzet háromszázhatvanöt
gyakorlatot tartalmaz, az év minden napjára egyet. [...] Bár keresztény nyelvezetet
használ, egyetemes spirituális témákkal foglalkozik, és többször is kijelenti, hogy ez az
út csupán az egyetemes tanrend lehetséges változata 1 .
Bagdi Bella életmódfejlesztő énekes, a Boldogság Intézet alapítója és a Boldogságórák
szakmai vezetője így vall a könyv hatásáról:
„Egy barátom javasolta, hogy végezzem el A csodák tanításának 365 gyakorlatát,
mert az rendbe tenne engem. Az év minden napjára van egy megerősítő mondat, ami
segít a gondolataidat a megfelelő irányba tartani. Én ezeket a mondatokat úgy
jegyeztem meg napközben, hogy megzenésítettem. Ez volt a magja mindannak, amit
ma csinálok." 2
A csodák tanítása című könyv alapján csodakurzusokat és egyéb csoda-programokat
(www.csodautas.com.) tart Magyarországon Sarkadi Kriszta, aki még arról ismert, hogy
szerelemkártyákból jósol 3 . A csodák tanítása című könyvről Sarkadi Kriszta ezt írja:
„Bizonyos értelemben A csodák tanítása újrafogalmazza a főbb világvallások
bölcsességének alapigazságait. A Kurzus anyaga azonban spirituális tanítás – nem
pedig egy újabb vallás. Bár keresztény terminológiát használ, alaptermészete

1 Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-csodak
tanitasa.html?gclid=Cj0KCQjwvezZBRDkARIsADKQyPnrigTgRImfHt6he5vnIkSkq0TxC95YBWKRujINjs711efTTJLIZ
QgaAlKYEALw_wcB
2 Forrás: https://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131117/bagdi-bella-interju/
3 Sarkadi Kriszta szerelemkártyákból jósol havonta az olvasóknak: https://www.nlcafe.hu/szerzo/sarkadi-
kriszta/

2
ökumenikus, valamint kijelenti, hogy „egyetemes hittudomány nem létezik, azonban
a világméretű megtapasztalás nem csak lehetséges, hanem szükséges is”. A Kurzus
nem nevezi magát az „egyetlen útnak”, sőt világosan megfogalmazza, hogy csak egy,
a személyes átalakulást elősegítő, több ezer „egyetemes tanulóösvény” közül.” 4
A csodák tanítása című könyv sokak életére jelentős hatással volt, megváltoztatta
életszemléletüket.
Föl kell tennünk azonban a következő kérdést is: Miért lehet veszélyes A csodák tanítása az
olvasó számára?
Az előbbi gondolatok már utaltak a veszélyekre, de elgondolkodtató a következő gondolat is:
A csodautazás „rendkívül gyengéd és fokozatos módon bontja le az eddigi hitrendszeredet,
és épít fel egy másikat.” ‒ mondja Sarkadi Kriszta egy vele készült interjúban A csodák
tanítása gyakorlatairól 5 .

Miért veszélyes A csodák tanítása című könyv keresztények és nem-
keresztények számára is?

A csodák tanításának rejtett veszélyeire hívja fel a figyelmet Sharon Lee Giganti 6 , aki saját
maga is megtapasztalta ezeket, mert a New Age lelkes követője és közvetítője volt. Sharon
nemcsak tanítványa volt A csodák tanításának, hanem tanítója is. Időközben azonban
megtapasztalt sok tragédiát azoknak a New Age-tanításoknak a következtében, amelyeket ő
maga hirdetett. Szembesült családok szétesésével, súlyos mentális összeomlásokkal, egyik
tanítványa öngyilkosságával, sőt gyilkossággal is. Azt írja, rájött, hogy azok a tanítások,
amelyeket terjesztett, nagyon sötét forrásból származnak, és semmi mást nem
eredményeznek, csak pusztítást. Ma hálás azért, hogy Isten kegyelmével visszatért katolikus
hitéhez és a Katolikus Egyházhoz. Küldetésének tartja, hogy felhívja a figyelmet a New Age
ártalmaira, veszélyeire. Sokfelé tart előadásokat ebben a témában. Minderről többet lehet
olvasni honlapján: http://www.newagedeception.com
Az alábbiakban Sharos Lee Giganti A Warning About A Course In Miracles című írásának
néhány gondolatát ismertetem, amelyek A csodák tanításának veszélyeire figyelmeztetnek.
Forrás: http://www.newagedeception.com/a-warning-about-a-course-in-miracles/
1. A csodák tanítása című könyv veszélyes nemcsak keresztények, hanem minden ember
számára. A csodák tanítása ilyen megtévesztő gondolatokat terjeszt:
 A földi, fizikai élet csak egy „lidérnyomás”, amelyben az emberi nem úgy van jelen,
mint egy fizikai álomban.
 Minden, amit magad körül látsz, csak illúzió.
 A bűn nem reális valóság, csak a te saját elméd találta ki.
4 https://www.csodautas.com/p/konyv.html
5 Forrás: https://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131107/csodak-tanitasa-sarkadi-kriszta/
6 Sharon Lee Giganti író, előadó, diplomás katekéta, a Szent Család Intézmény elkötelezett tagja
(http://www.hfiusa.org/about).

3
 Krisztus azt tanítja: Ha a felebarátodat bűntelennek látod, akkor a bűn minden
hatásától felszabadulsz.
 Nem tudsz megsebezni másokat, és mások sem téged.
 Egyedül te vagy az oka annak, ha bármi valamikor megsebzett.
 A világnak, amelyet magad körül látsz, semmi köze a valósághoz, csak te képzelted el,
de valójában nem létezik.
2. A csodák tanításának központi üzenete: Ha lesz elegendő ember vagy akár egyetlen
személy, aki teljesen elfogadja, megvalósítja és integrálja A csodák tanításának
„igazságait”, akkor az emberi nem fel fog ébredni fizikai lidércnyomásából, és
megtapasztalja, hogy soha nem hagytuk el a Mennyet. A csodák tanításának követői
szerte a világon azt keresik, hogy ők legyenek az az „egyetlenegy”, aki elhozza a „nagy
ébredést”, mert akkor, amikor ez megtörténik, „egy szempillantás alatt” a „formáknak”
ez a mostani világa el fog tűnni minden szenvedésével és szomorúságával együtt, és azon
nyomban visszatérünk a Paradicsomba.
3. Nagyon veszélyes elfogadni ezt az életszemléletet, hangsúlyozza Sharon Lee Giganti.
Ennek alátámasztására hoz egy megdöbbentő példát A csodák tanítása című könyvből,
amelyet minden követőnek, minden tanítványnak hűségesen el kell fogadnia. A 14.
leckében szerepel a következő útmutatás: „Csukott szemmel gondolj most ennek a
világnak mindenféle szörnyűségére, ami csak eszedbe jut. Nevezd meg mindegyiket,
ahogy megjelennek előtted, és azután tagadd meg ezeknek a realitását. Isten nem
teremtette ezeket, tehát nem is valódiak. Mondd ezt: Isten nem teremtett háborút,
tehát az a valóságban nem is létezik. Isten nem teremtette a repülőgép-katasztrófát,
tehát az nem is valóságos.”
4. Egy másik mérgező tan, amit A csodák tanítása tanítványainak el kell fogadniuk: Minden
igazságtalanság, ami történik veled; mindaz, ami megbánt és megsebez téged; minden
erőszakos cselekedet, ami ellened irányult ‒ valójában csak a te félelemmel teli, mások
felé irányuló „támadó gondolataidnak” az illuzórikus szüleménye (23. lecke). Ez a tanítás
egy másik okot ad arra, hogy miért nincs szükség megbocsátásra, sőt, nincs is
megbocsátás, mert mindazt, amit sértőnek tapasztalok, valójában csak az én egóm
okozta. ‒ Ez a gondolat tökéletes példa arra, hogy miért nevezik a gonoszt „testvéreink
vádlójának” ‒ írja Sharon Lee Giganti.
5. A keresztények számára nagyon megtévesztő lehet A csodák tanítása, és sokan
áldozatul esnek hamis eszméinek. Ennek az a fő oka, hogy A csodák tanítása keresztény
szókincset használ ‒ viszont a szavaknak teljesen más jelentést ad. Például sokan
hallották azt, hogy ez a könyv a megbocsátásról szól. Valószínűleg nem veszik észre,
hogy a „megbocsátás” A csodák tanítása szerint ezt jelenti: Mondd azt magadnak, hogy
mivel nincs semmiféle bűn, ami valaha is előfordult volna, ezért nincs szükség
megbocsátásra. A csodák tanítása szerint azt jelenti a megbocsátás, hogy megtanítjuk ezt
a felebarátunknak: nem bántott meg, nem sebzett meg bennünket. A vezeklés a könyv
szerint ezt jelenti: elismerem, hogy „NEM vagyok ebben a világban”, és mivel soha nem
vétkeztem, ezért nincs szükségem a megváltásra.
6. Sharon Lee Giganti, aki maga is továbbadta sokaknak A csodák tanítását, azt állítja, hogy
saját szemével látta azt, hogy ennek a tanításnak a megélése sok tragédiához vezetett:
válásokhoz, öngyilkossághoz, mentális összeomláshoz és még gyilkossághoz is. Sharon

4
Lee Giganti ezért figyelmeztet: Nem tanulhatod A csodák tanítását anélkül, hogy
komolyan ne veszélyeztetnéd a hitedet, a mentális, fizikai és spirituális egészségedet.
7. Sharon Lee Giganti ezt írja ebben a cikkben: Nem tudtam, hogy kivel van dolgom, amikor
olvastam A csodák tanítását, és nem tudtam, hogy a kurzus befejezése után hatalmas
kísérők lesznek mellettem: „segítők lesznek melletted sokféle formában, … a nevük Légió
(Vö. A csodák tanítása tanári kézikönyve). Csak több évvel később olvastam az
evangéliumokban azt a történetet, amikor Jézus meggyógyít egy embert, akit tisztátalan
lelkek gyötörtek. Amikor Jézus kiűzte ezeket a lelkeket, megkérdezi: Mi a neved? Azt a
választ kapja: Légió a nevem, mert sokan vagyunk (Mk 5).
8. Lehetek-e továbbra is hűséges és jó keresztény, ha a New Age tanításait terjesztő
írásokkal, kurzusokkal, programokkal elkötelezetten foglalkozom? Lehetek-e továbbra
is hűséges és jó keresztény, ha A csodák tanításainak vagy az Új Föld 7 tanításainak
könyveit olvasom, kurzusait végzem és terjesztem?
Sharon Lee Giganti szerint a választ egyértelműen megadja nekünk Isten kinyilatkoztatott
szava, a Szentírás:
7 Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el.
Az ilyen csaló és antikrisztus. 8 Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már
megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. 9 Aki ezen túlmegy, és nem marad meg
Krisztus tanításában, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban,
az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. 10 Ha valaki nem ezzel a tanítással megy
hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki. 11 Mert aki köszön neki, részes gonosz
tetteiben. (2Jn 1,7-11)

Katolikus teológusok véleménye A csodák tanításáról

Mivel a New Age „Bibliájáról” van szó – ahogy sokan nevezik ezt a könyvet –, amely sok
millió ember életére hatással van, és szerte a világon tájékozatlan katolikusok, keresztények
is olvassák és gyakorolják az önfejlesztő gyakorlatokat, ezért fontos ismernünk a Katolikus
Egyház tanításához hűséges katolikus teológusok véleményét A csodák tanításáról és Helen
Schucmanról.
Father Mitchell C. Pacwa, S.J., aki jelenleg is az EWTN munkatársa és a New Age szakértője
az USA-ban, több ízben megfogalmazta a kritikáját A csodák tanításával kapcsolatban.
Pacwa atya véleményét idézi többször is Tracy Moran A Course In Brainwashing ‒ Az
agymosás tanítása ‒ című írásában 8 . Néhány gondolat ebből az írásból:
− A fő probléma a tanítás „álkeresztény szóhasználata és eszméi” – mondta Pacwa
atya. „Az emberek nem ismerik a Katekizmust, nem ismerik a hitüket… A kurzus
határozottan elutasítja az ésszerűséget és a gondolkodást.”

7 Eckhart Tolle a könyv szerzője, aki szintén New Age tanokat terjeszt könyveivel és tanításaival.
8 Forrás: http://www.ewtn.com/library/newage/brainwas.txt

5
− Pacwa atya rámutatott, hogy a kurzus többször pontatlanul idézi a Bibliát és „hamis
Jézust állít elénk”. A csodák tanítása kurzus „Jézusa” valójában nem Isten Fia,
sohasem volt fizikai teste, így nem is szenvedett a kereszten. Még az Úr imáját is
átfogalmazza: „szenteltessék meg a te neved” helyett így: „a mi szentségünk a tiéd” –
emelte ki Pacwa atya.
− Pacwa atya figyelmeztet, hogy a kurzus „hamis Jézust, hamis Lelket és hamis
evangéliumot mutat be, ezért egyszerűen el kell utasítani.”

Father Benedict Groeschel, C.F.R. ismert katolikus teológus és pszichológus személyesen
ismerte Helen Schucmant. Az ő véleményét idézi Edward R. Hryczyk A csodák tanításáról
készült kritikájában, amelyből itt csak néhány gondolatot idézünk:
− A csodák tanítása című könyvet Helen Schucman hét évig írta belső, szellemi diktálás
által, amely kényszerítő volt a számára. Ezért ő soha nem tekintette a saját szellemi
termékének a könyvet.
− A Helen Schucman által megnyilatkozó „szellem” azt írta: a Szentírás téved, amikor
azt tanítja, hogy a bűn elválaszt minket Istentől, és hogy Jézus Krisztus nem a bűneink
miatt halt meg a kereszten.
− Mrs. Schucman, a Columbia Egyetemen tanító professzor és pszichológus és az EWTN
műsoraiban is szereplő Benedict J. Groeschel C.F.R. atya ismerték egymást. Benedict
J. Groeschel látogatta Helen Schucmant utolsó éveiben, és a temetésén beszédet
mondott. Groeschel atya írta: „Ez az asszony, aki korábban oly ékesszólóan írt arról,
hogy a szenvedés valójában nem létezik, élete utolsó két esztendejében a legsötétebb
pszichotikus depresszióban élt, amit valaha láttam."
− Benedict J. Groeschel szent életű, két lábbal a földön járó, bölcs, racionálisan
gondolkodó pap és pszichológus volt 1994 októberében a megkülönböztetésről
tartott előadásában (Holy Cross Church, Rumson, N.J.) Groeschel kijelentette: „Úgy
gondolja, hogy Helen Shucmannak a közléseket adó szellemmel kapcsolatos
tapasztalata valóságos sátáni megnyilatkozás lehetett.”
− Papi és pszichológusi pályafutása során Groeschel atyát a New York-i
egyházmegyében bejelentett démoni megnyilvánulások kivizsgálásával is megbízta a
püspöke. Groeschel atya nem egykönnyen hajlott rá, hogy bármilyen eseményt sátáni
hatásnak tulajdonítson. Groeschel atya kivételként említette azt, hogy a Helen
Schucman általi szellemi közvetítés sátáni eredetű lehet. Groeschel atya gyanúját a
Szentírás támasztja alá. A Helen Schucman által „közvetített szellem” tagadja, hogy
Urunk, Jézus Krisztus testben jött el a földre. 9
2018. július 20.

Az összeállítást készítette:
Berkecz Franciska SSS

9 Forrás: https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=2575