Boldogságórák

Felbukkant egy újabb báránybőrbe bújt farkas...Berkecz Franciska SSS és Roska Péter atya írását adom közzé alant. 

 Boldogságórák ‒ kérdések és dilemmák keresztény szemszögből

Reflexió továbbgondolásra ‒ elsősorban keresztény pedagógusok részére

Elöljáróban
Nemrégiben egy pedagógus ismerősöm elmondta, hogy az iskolájukban felvetődött, hogy 2018
őszétől beneveznek a Boldog óvoda – boldog iskola programba, és bevezetik a boldogságórákat
egyes osztályok órarendjébe. Az igazgató a pedagógusok véleményét kérte a döntés
meghozatalához. Ismerősöm pedig megkérdezett többünket, hogy tudunk-e valamit erről a
programról.
Engem érdekelni kezdett, hogy miről szól a Boldogságórák programja, és elkezdtem jobban
megismerkedni vele, hiszen az emberi élet nagyon fontos témájáról van szó..
Ebben az írásban összefoglalom, mit tudtam meg a boldogságórákról. Megfogalmazom a
kérdéseimet és a dilemmáimat is. Személyes reflexiómat továbbgondolásra szánom. Azt remélem,
hogy az itt felsorolt tények, kérdések és dilemmák segítséget jelenthetnek keresztény
pedagógusok és szülők számára ahhoz, hogy eldöntsék, bekapcsolódnak-e vagy sem a
Boldogságórák programjába ‒ vagy más boldogságprogramokat készítenek és ajánlanak
gyermekeiknek.

1. Boldogságórák ‒ a pozitív pszichológiára építve
Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Úgy tűnik, hatásos a program
meghirdetése: már 80.000 gyerek vett részt boldogságórákon és több, mint 5000 boldogságóra
csoport működik az országban 1
A magyarországi boldogságórák „kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire
építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az
iskolás korosztály számára”. 2
Ennek érdekében szerte az országban megkeresik az óvodákat és iskolákat, hogy nevezzenek be a
Boldog iskola és óvoda pályázatba, és vezessék be a boldogságórákat az iskolájukban. Ehhez a
pedagógusoknak és a szülőknek képzéseket ajánlanak fel.
Mindaz, amit a Boldogságórák honlapján olvashatunk, vonzó lehet az olvasó számára, mert színes,
érdekes, hívogató, gyermekbarát programmal találkozunk, amelynek pozitív, életadó céljai vannak.
Ki ne akarná, hogy a gyermekei boldogabbak legyenek? Ki ne tenne azért valamit, hogy a tanulók
az iskolában boldogabbak legyenek? Sőt, ki ne tenne valamit azért, hogy ő maga boldogabb
legyen?

1 Forrás: http://boldogsagora.hu
2 uo.

2
Fontosak a Boldogságórák témái is: boldogságfokozó hála ‒ optimizmus gyakorlása ‒ kapcsolatok
ápolása ‒ boldogító jócselekedetek ‒ célok kitűzése és elérése ‒ megküzdési stratégiák ‒ apró
örömök élvezete ‒ megbocsátás ‒ testmozgás ‒ fenntartható boldogság.
Ezek a témák a pozitív pszichológia szemléletére épülnek. Elég összevetnünk ezeket Sonja
Lyubomirsky 12 boldogságfokozó gyakorlatával a Hogyan legyünk boldogok című könyvéből 3 .
A Boldogságórák szakmai csoportjába Bagdi Bella énekesnő mellett két neves szakember is
tartozik: Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai pszichológus és Prof. Oláh Attila, aki a Magyar Pszichológiai
Társaság elnöke. Mindketten szakértői a pozitív pszichológiának. 4 Bagdy Emőke a
boldogságórákhoz készült tanári kézikönyvek társszerzője. Így azt gondolhatjuk, hogy a pozitív
pszichológia szempontjából szakmailag megalapozott a Boldogságórák programja.
Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus 5 azonban felvet megfontolandó
szakmai szempontokat a boldogságórák hatékonyságával kapcsolatban.

2. Szakmai felvetések ‒ Vajon tényleg hatékonyak a Boldogságórák?
Gyarmathy Éva a boldogságórákkal kapcsolatos meglátásait és kételyeit kifejtette a HVG-ben
megjelent írásaiban 6 . A Boldogságórák szakmai csapata válaszolt a HVG-ben Gyarmathy Éva
felvetéseire 7 . Mindegyik cikket érmes elolvasni
Gyarmathy Éva is hangsúlyozza, hogy nagyon sok boldogtalan gyermek él Magyarországon.
Azonban azt is kiemeli, hogy a személyesen átélt boldogtalanság mögött sokféle különböző ok van,
amelyet az órarendbe beépített egyetlen boldogságórával nem lehet orvosolni.
A HVG-ben megjelent harmadik írásában 8 Gyarmathy Éva bemutatja boldogság különféle
értelmezését. Szerinte ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mélyebben megértsük a boldogság témáját
és a hozzá vezető különféle utakat. A cikkben azt is megfogalmazza, hogy szerinte milyen előnyei
és hátrányai lehetne a boldogságóráknak az iskolai tanrendben.
Az előnyök között megemlíti:
− A gyerekek ismereteket és élményeket szereznek a boldogságról.
− A pedagógusok tudást szereznek a boldogság témájában.
− Rendelkezésre áll egy módszertani alap a boldogabb tanításhoz, amit adaptálni lehetne
más órákba.
Több hátrányt sorol fel, amelyek között szerepel:
− A gyerekektől újabb órát vesznek el, miközben éppen az óraszámok drasztikus
csökkentésére lenne szükség.
− Megterhelik a pedagógusokat, akiknek egy újabb területre kell felkészülniük.
− Hamis illúziót keltenek azzal az üzenettel, hogy a boldogság megtanulható tanórán.

3 https://ursuslibris.hu/hogyan-legyunk-reszletek/
4 http://boldogsagora.hu/tajekoztato/
5 Gyarmathy Éva Prima-díjas klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ
megalapítója, az MTA tudományos főmunkatársa.
6 http://hvg.hu/elet/20180426_Gyarmathy_Eva_Tanora_a_boldogtalan_magyar_gyerekeknek
http://hvg.hu/elet/20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol
7 http://hvg.hu/elet/20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak
8 Gyarmathy Éva: Vegyük komolyan a boldogságot!
http://hvg.hu/elet/20180510_Gyarmathy_Eva_Vegyuk_komolyan_a_boldogsagot

3
− A gyerekek az általuk tapasztalthoz nem illő információkat tanulnak be. Ezeket majd fel is
tudják mondani, akár egy boldogságfelmérésen is. Mégsem lesznek boldogok. A
félmegoldások és látszatmegoldások nagyon ártalmasak, mert akadályozzák a valódi
problémamegoldást.”
Gyarmathy Éva konklúziója: „A boldogságórák sok lehetőséget mutatnak meg, de hamis világot
építenek. Boldogságórák helyett a tanítás (és ha lehetne az országunk) minden terébe a
boldogsághoz szükséges szemléletet és gyakorlatot kell bevezetni.”
o Kérdések, dilemmák: Hogyan értelmezzük mi, keresztény pedagógusok és
pszichológusok, a boldogságot? Mi jellemzi „a boldogsághoz szükséges
szemléletünket”? Miből állna az a „gyakorlat”, vagyis melyek lennének szerintünk azok
a boldogságfokozó stratégiák, amelyeket érdemes lenne bevezetni a tanítás és
országunk minden terébe, hogy a boldogabb élet felé haladjunk?

Sonja Lyubomirsky az általa javasolt 12 boldogságfokozó gyakorlatban megemlíti a vallásgyakorlás
és a spirituális élet fontosságát is. A spiritualitás mindegyikünk életének része, letagadhatatlan
összetevője, akár tudatos ez a számunkra, akár nem.
A Boldogságórákról szóló reflexióban fontos megnéznünk a szakmai kérdéseken túl azt is, hogy
milyen spiritualitáls van a hátterében, és ez vajon hogyan jelenik meg a Boldogságórák anyagában,
hogyan kerül továbbadásra.

3. A Boldogságórák szellemi, spirituális háttere
A Boldogságórák kezdeményezője Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő, aki 30 éves korában
nagy lelki változást tapasztalt meg az életében. Így vall erről: „közel 30 éves koromig folyamatos
kudarc volt az életem…, nem voltam boldog, … és állandóan gyötörtek a negatív gondolataim, de
egy nap arra ébredtem, hogy: Szeretnék boldog lenni! … Mindezt egyetlen egy dologgal értem el:
tudatos önfejlesztéssel!” 9
A tudatos önfejlesztéshez pedig egy könyv volt a segítségére, amelynek a címe: A csodák tanítása.
Egy interjúban számolt be erről: „Egy barátom javasolta, hogy végezzem el A csodák tanításának
365 gyakorlatát, mert az rendbe tenne engem. Az év minden napjára van egy megerősítő mondat,
ami segít a gondolataidat a megfelelő irányba tartani. Én ezeket a mondatokat úgy jegyeztem meg
napközben, hogy megzenésítettem. Ez volt a magja mindannak, amit ma csinálok”. 10
A csodák tanítása a New Age egyik alapkönyve 11 . A csodák tanítására jellemző, hogy keresztény
nyelvezetet használ, beszél a megbocsátásról, a békéről, de mindezek egészen más jelentést
hordoznak, mint a kereszténység tanítása.
A csodák tanításának veszélyeiről, téves útmutatásairól lehet olvasni Sharon Lee Giganti katolikus
katekéta és előadó írásában, aki hajdan elkötelezett New Age-tanítvány és tanító volt, de később
visszatért katolikus hitéhez, és ma a New Age veszélyeire hívja fel a figyelmet előadásaival és
írásaival. 12
9 bagdibella.hu/rolam
10 https://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131117/bagdi-bella-interju/
11 A csodák tanítása ezoterikus alapmű, Helen Schucman amerikai pszichológus írta le „belső diktálás” útján. Magyarul
az Édesvíz Kiadónál jelent meg. Három részből áll: tanítások könyve, munkafüzet és tanári kézikönyv. A csodák
tanítása az egyik legártalmasabb könyv a keresztények számára Benedict Groeschel katolikus teológus és pszichológus
szerint.

4

A csodák tanítása ilyen megtévesztő gondolatokat terjeszt Sharon Lee Giganti szerint:
− A földi, fizikai élet csak egy „lidérnyomás”, amelyben az emberi nem úgy van jelen, mint egy
fizikai álomban. A világnak, amelyet magad körül látsz, semmi köze a valósághoz, csak te
képzelted el, de valójában nem létezik. Egy útmutatás a könyvből (14. lecke):
o „Csukott szemmel gondolj most ennek a világnak mindenféle szörnyűségére, ami csak eszedbe
jut. Nevezd meg mindegyiket, ahogy megjelennek előtted, és azután tagadd meg ezeknek a
realitását. Isten nem teremtette ezeket, tehát nem is valódiak. Mondd ezt: Isten nem teremtett
háborút, tehát az a valóságban nem is létezik. Isten nem teremtette a repülőgép-katasztrófát,
tehát az nem is valóságos.”

− Egy másik mérgező tanítás: Minden igazságtalanság, ami történik veled, mindaz, ami megbánt
és megsebez téged, minden erőszakos cselekedet, ami ellened irányult ‒ valójában csak a te
félelemmel teli, mások felé irányuló „támadó gondolataidnak” az illuzórikus szüleménye (23.
lecke). Ezért nincs szükség megbocsátásra sem, sőt, nincs is megbocsátás, mert mindazt, amit
sértőnek tapasztalsz, valójában csak a te egód okozta.
− Egy másik ok, amiért nincs szükség a megbocsátásra: Mondd azt magadnak, hogy mivel nincs
semmiféle bűn, ami valaha is előfordult volna, ezért nincs szükség megbocsátásra.
o Kérdés, dilemma: Vajon a Boldogságórák elméletében és gyakorlataiban
találkozhatunk-e ezekkel a new age-s tanításokkal és mindazzal, amit olyan átalakító
erejűnek tapasztalt a program szakmai vezetője A csodák tanítása című tananyagban?
Ennek a feltárásához valószínűleg keresztény szakemberek, teológusok, pszichológusok,
pedagógusok közös munkájára lenne szükség.

A csodák tanításának egyik magyarországi tanítója, Sarkadi Kriszta, így fogalmaz a tanításról:
„rendkívül gyengéd és fokozatos módon bontja le az eddigi hitrendszeredet, és épít fel egy
másikat”. 13
o Kérdés, dilemma: Vajon ez azt is jelentheti, hogy a gyermekek, pedagógusok és szülők
keresztény hitrendszere, életszemlélete, másokhoz és önmagukhoz való viszonyulási
módja is fokozatosan lebomlik és átalakul? Mivé alakul át? Milyen életszemléletet,
emberképet, istenképet, viszonyulási módokat épít fel a korábbi helyébe?

Vajon mi lehet a Boldogságórák tananyagában az a szelíd és gyengéd „hozzáférési kulcs”, eszköz,
amelyen keresztül a new age-s tanítás eléri az embert?
Itt érdemes felidéznünk Bagdi Bellának egy vallomását az énekeiről, dalairól. Egyrészt
hangsúlyozza, hogy azoknak a daloknak a szövege, amelyeket ő énekel „pozitív megerősítések vagy
motivációs üzenetek. Ezek a pozitív dalok azért annyira hásosak, mert a zene a limbikus rendszerre
hat, ami közvetlenül az érzelmeinkért felelős, és azonnal előhívja belőled azokat az érzelmeket,
amelyek összhangban vannak a dalok szövegével.”
o Kérdés, dilemma: Vajon az énekek, amelyek közvetlenül a limbikus rendszerre hatnak,
mennyire vésődnek be a gyermekek emlékezetébe és szívébe? Vajon felülírják-e a
gyermek istenképét, Istennel, önmagával és másokkal való eddigi kapcsolatát?
Másrészt pedig Bagdi Bella hangsúlyozza, hogy „megénekli” azokat a tanításokat, amelyek a
személyes formálódására átalakító hatással voltak. Ezt írja a megénekelt tanításokról: „Azokat a
12 Sharon Lee Giganti angol nyelvű írásának a címe: A Warning About A Course In Miracles.
http://www.newagedeception.com/a-warning-about-a-course-in-miracles)
13 https://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131107/csodak-tanitasa-sarkadi-kriszta/

5
tanításokat, amelyek az életemre hatást gyakoroltak, megzenésítettem. Ilyen pld. Eckhart Tolle 14 A
Most hatalma c. könyve, vagy a Ho’oponopono ősi hawai gyógymód, vagy Deepack Chopra 15 A
bőség megteremtése című könyve. Nagyon sokat köszönhetek nekik abban, hogy sikerült az
életemet és a személyiségemet átformálni, mely formálódás a mai napig is tart”. 16
o Kérdés, dilemma: Vajon Bagdi Bella azokat a new age-s tanításokat énekli az óvodás és
iskolás gyermekeknek a Boldogságórák keretében, amelyeket a CD-ken is terjeszt?
Ezeket lehet ingyenesen letölteni a Boldogságóra programhoz?

Ezen felül Bagdi Bella CD-i között imadalokat is találunk. Ezt írja ezekről: „Az imadalok kapcsolatot
teremtenek a természetfölöttivel. Legfőbb szerepük az, hogy egy magasabb tudatállapothoz
segítsék a hallgatóját vagy éneklőjét…”
o Kérdés, dilemma: Vajon az imadalok is szerepelnek-e a Boldogságórák programjában?
Mire utal Bagdi Bella a természetfeletti szóval? Mit ért magasabb tudatállapot alatt? Az
imadalokkal megszólít egy Istent is – ki az az Isten, akihez imádkozik?

Egyértelműnek tűnik, hogy a Boldogságórák spirituális forrása a New Age, az ezotéria. Ez pedig
rejtett veszélyeket jelent azok számára, akik mit sem sejtve kiszolgáltatják magukat a New Age
erős hatásának. Az énekeken keresztül pedig még mélyebben átjárhatják a bensőnket, nem
tudatos gondolatainkat, érzéseinket ezek a megtévesztő tanítások.
Azért, hogy körültekintően és megalapozott bölcsességgel hozzunk döntést a Boldogságórák
bevezetéséről az iskolában, és hogy egyéb helyzetekben is el tudjuk kerülni a New Age útvesztőit,
nagyon fontos, hogy legyen jó, hiteles és kiegyensúlyozott ismeretünk a New Age tanításainak
jellemzőiről és veszélyeiről. Érdemes azokhoz fordulni, akik tapasztalatból ismerik a keleti
meditációt, az okkult természetgyógyászatot és a New Age spiritualitását, és bejártak egy hiteles
utat a személytelen spiritualitástól és különleges lelki tapasztalatoktól a keresztény megtérésig.
− Az indiai meditációs iskolát megjárt, majd ezoterikus gyógyítóként, New Age-követőként
ismert belga származású Joseph-Marie Verlinde atya vall életéről, megtéréséről a
következő videóban, amelynek címe: Guru vagy Jézus ‒ Joseph Marie atya tanúságtétele
https://www.youtube.com/watch?v=EcIyvki1kN0
− Joseph-Marie Verlinde: A tiltott tapasztalat ‒ Az asramtól a monostorig című könyvét 17 is
14 Eckhart Tolle kanadai író, előadó, spirituális tanító. Magyarul több könyve is megjelent az Agykontroll és az Édesvíz
Kiadónál. Írásaiban egyaránt megtalálhatóak a Buddhától, Ramana Maharsitől és Niszargadatta Maahárádzstól átvett
gondolatok, tanítások, valamint a misztikus irányzatokra, mint például a gnosztikus kereszténységre, az iszlám
szúfizmusra, a zsidó kabbalára, vagy Jézusra, a Bhagavad Gítára vagy a buddhista zenre és dzogcsenre való utalások.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle
− Robert Barron katolikus teológus és püspök véleménye Eckhart Tolle tanításairól:
https://www.wordonfire.org/resources/article/what-should-catholics-make-of-eckhart-tolle/329/
− 2018. október 4-én Budapesten lesz Eckhart Tolle, a MOM Központban tart majd egy estét.
15 Deepak Chopra amerikai író, előadó, a New Age mozgalom jelentős alakja, az alternatív gyógyászat egyik
meghatározó személyisége. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra Magyarul több könyve is megjelent
az Édesvíz Kiadónál és a Libri Kiadónál is: A jóga hét törvénye; Spirituális útmutatások; A harmadik Jézus
16 http://bagdibella.hu/termekkategoria/megenekelt-tanitasok-cd-k/
17 A könyv ismertetőjéből: „A szerző a hinduizmus és buddhizmus különféle meditációs technikáinak beavatottjaként
és beavatójaként ráébredt a lényeges és feloldhatatlan különbségre kereszténység és keleti filozófiák között. Hosszú
tisztulási és tanulási időszakot követően végül pap, s örökfogadalmas szerzetes lett. Könyvében az apró árnyalatokat
tiszteletben tartva, egyszerű szóhasználattal elemzi a nagy keleti bölcsességeket, és Krisztus igazságával veti össze
azokat. Ez korunk egyik legvitatottabb kérdése, amelyet a szerző nem akadémiai szinten tárgyal, és nyújt egyidejűleg
élő tanúságtételt és igényes tudományos eszmefuttatást.”

6

érdemes elolvasni (Szent István Társulat, 2017).
− Rabindranath R. Maharaj ‒ Dave Hunt: Egy guru halála című könyv megrázó életutat
mutat be az elkötelezett keresztény életig.
4. Boldogságóra-könyvek és képzések ‒ szakmai és spirituális források?
A nagy belső változás miatt, amit Bagdi Bella 30 éves korában megtapasztalt, küldetésének tartja,
hogy a boldogsághoz vezető önfejlesztő stratégiákat másoknak is átadja, megtanítsa. Ez érthető és
tiszteletre méltó vállalkozás. Honlapján többféle eszközt 18 kínál azoknak, akik személyiségük
fejlesztésén és a boldogságot elősegítő stratégiákon akarnak dolgozni.
Ezek között szerepelnek a könyvek is, amelyeknek ő a szerzője. A könyvek között megtaláljuk a
Boldogságórák című kézikönyveket, amelyeket Dr. Bagdy Emőkével közösen írtak és a
munkafüzeteket is – ez utóbbiaknak Bagdi Bella az egyedüli szerzője.
o Kérdés: Milyen szakmai felkészültséggel ‒ pszichológiai, mentálhigiénés vagy tanári
végzettséggel ‒ rendelkezik Bagdi Bella ahhoz, hogy könyveket írjon óvodás és iskolás
gyermekeknek? Ez azért kérdés, mert a vele készült interjúkból és a honlapjairól nem
derül ki, hogy bármilyen szakmai képzettsége lenne a lelki, pszichológiai segítségnyújtás
területén.
o Kérdés: Ha nincs Bagdi Bellának megfelelő pszichológiai képzettsége, akkor az
önfejlesztő gyakorlatok milyen forrásból származnak? Vajon A csodák tanítása c.
könyvnek és az egyéb ezoterikus könyveknek a gyakorlatait használja fel?

Bagdi Bella megalapította a Boldogság Intézetet, amely képzéseket is szervez pedagógusok és
szülők részére. Csak 2018 nyarán kilenc különböző helyen lesznek képzések szerte az országban,
hogy az ősszel induló Boldogságórákhoz felkészültek legyenek a pedagógusok és a szülők.
o Kérdés, dilemma: Vajon milyen szakmai csapat áll a képzések mögött? Bagdi Bellának
személyesen milyen képzettsége van ilyen képzések tartásához? Egy rövid háromnapos
képzéssel valóban fel lehet készülni megfelelően a Boldogságórák tartására?

5. Egyéb elbizonytalanító tényezők
A Boldogságórák tájékoztatójában az is szerepel, hogy az egyik összetevőjét ezeknek az óráknak
azok a relaxációs és meditációs gyakorlatok képezik, amelyeket Bagdy Emőke állított össze.
o Kérdés: Vajon ez azt is jelenheti, hogy a néhány éve elindított Diákrelax relaxációs
gyakorlatai beépülnek a Boldogságórákon keresztül a
közoktatásba? Sokan emlékszünk arra, hogy a Diákrelax tervezett
bevezetése ellen többen tiltakoztak keresztény pedagógusok,
szakemberek és szülők is, mert bár több szempontból hasznos
program lehet a Diákrelax, sajnos káros és romboló hatással is
lehet a gyermekek lelki fejlődésére, keresztény istenképére,
keresztény imatapasztalatára.
Megjegyzés: A relaxációs gyakorlatok szimbóluma egyértelműen utal a keleti
imamódokra.

A Boldogságórák programjának szakmai fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, ami biztonságot és
garanciát ad, hogy a pozitív pszichológia szempontjából jó és igényes tudásanyag kerül átadásra. A

18 Részletesebben: www.bagdibella.hu

7
spirituális dimenziót illetően azonban felmerülhetnek bennünk aggodalmak és dilemmák. Sajnos
az utóbbi időben nyilvánvalóvá vált az, hogy Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai támogatásáról biztosít
ezoterikus rendezvényeket. 19 Feltételezhető, hogy Dr. Bagdy Emőke mindezt jó szándékkal teszi,
mert támogatásra méltó értékeket lát ezekben a programokban. Valószínűleg a Boldogságórák
programjában is inkább azt láthatja, hogy a pozitív pszichológia és a spiritualitás nagyszerűen
összekapcsolódik, egymást megerősíti. Talán nem veszi észre, hogy itt a keresztény istenképet,
emberképet és lelkiséget romboló spiritualitásról van szó, amely a jó látszatával hirdeti magát.
Kétséget támaszt a Boldogságórákkal kapcsolatban az is, ahogyan azt időnként reklámozzák a
honlapjukon vagy a Facebookon. Július közepén még az szerepelt a honlapon, hogy azért is
érdemes belevágni a Boldogságórák programjába, mert Böjte Csaba is támogatja. Böjte Csaba
neve pedig igazán bátorító lehet, sőt egyenesen garancia a keresztények és nem-keresztények
között is arra, hogy jó a program. Személyes megkeresésre Böjte Csaba azonban azt válaszolta:
nem támogatja a Boldogságóra-kezdeményezést, és az ő hozzájárulása nélkül szerepel a neve a
Boldogságórák honlapján. Jelenleg már nem szerepel Böjte Csaba támogatóként a weboldalon, de
úgy igen, hogy az ő gyermekotthonaiban is vannak boldogságórák. Egy következő lépés lehet majd
az, hogy erre is rákérdez valaki, hogy Böjte Csaba tud-e erről, tényleg így van-e.
6. Következtetés és felvetések
A Boldogságórák munkatársi csapata professzionálisan és hatékonyan terjeszti a programot a
médián és egyéb csatornákon keresztül ‒ így például az iskolák személyes megkeresésével. Kreatív,
új kezdeményezésekkel, programokkal keresik meg a pedagógusokat, a már bekapcsolódott
iskolákat, amelyekkel motiválhatják őket a további együttműködésre.
A Boldogságórák és az egyéb Boldogságprogramok távlati célja nem lehet kevesebb, mint a
társadalom lelki átformálása, és ennek érdekében egyre szélesebb körben terjesztik a
boldogsághoz vezető stratégiákat. Azt mondhatnánk, hogy kialakulóban van egy Boldogság
Mozgalom 20 , amely Bagdi Bella, Bagdy Emőke, a Boldogság Intézet és A Jobb Veled a Világ
Alapítványhoz kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy mindehhez megvan a szükséges emberi és anyagi
erőforrásuk és jól kiépített szervezeti felépítésük is.
Magyarországon nagyon sokan szenvednek depressziótól, lelki betegségtől, boldogtalanságtól,
amelynek sokféle oka, háttere van. A nemzet lelki egészségét gondozni és gyógyítani kiemelt
feladat ‒ szükség van a társadalom lelki átalakulására, megújulására, ehhez azonban
elengedhetetlen az, hogy az egyes ember megújuljon. Isten az embert boldogságra teremtette ‒
merjünk hát boldogok lenni!

19 Egy ezek közül: A XIV. Napfényes Fesztivál – az egészség, egyensúly és teljesség felé címmel 2018. június 3-án volt
Budapesten. Ez a fesztivál az ezoterikus rendezvények közé tartozik Magyarországon. Két előadáscím a 2018. évi
fesztiválról: A győzelem mágikus csillagtitkai, A nap titkai az asztrológia tükrében. Dr. Bagdy Emőke az egyik főelőadó
volt ezen a fesztiválon. Sokféle természetgyógyászati konzultáció várta az érdeklődőket, például antropozófus
orvoslás, homeopatikus orvoslás, kineziológia, íriszdiagnosztika, önismereti asztrológia.
Forrás: http://www.napfenyesprogramok.hu/napfenyes-fesztival
20 Bagdi Bella osztotta meg ezt a Facebookon: „Állj Te is a Boldogságórák mellé, ha neked is fontos hogy Magyarország
a boldog gyerekek országa legyen és fotózd le magad ezzel a szöveggel: Én kiállok a BOLDOGSÁGÓRÁK mellett.
#boldogsagorak ��‍♀️ http://boldogsagora.hu Osszátok meg ezt a videót és érjünk el az ország minden
szegletébe
https://www.facebook.com/bagdibella/videos/vb.114077335287145/2046017352093124/?type=2&theater

8
− Milyen lelki megújulási programot, evangelizációs programot ‒ keresztény
„boldogságprogramot” ‒ tudnánk felajánlani felnőtteknek és gyerekeknek, amelyek
segítséget jelentenének számukra a boldog élet útján járni?
Egy ilyen lelki megújulási programban keresztény szemléletünkre és lelkiségünkre kell építenünk:
− a keresztény istenképre: Ki az az Isten, akiben hiszünk?
− a keresztény emberképre: Mit jelent az, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára
teremtetett?
− szem előtt kell tartanunk az ember alapvető hivatását, életcélját: az örök boldogságot és
üdvösséget;
− tisztáznunk kell, hogy mi a boldogság, és miben nyilvánul meg a boldog élet;
− a keresztény ima lényegi szempontjaira és módjaira: meghívásunkat a Szentháromsággal
való benső, személyes kapcsolatra.
A Boldogságórák szakmai vezetője, Bagdi Bella azt mondja az egyik ismertetőjében, hogy az
oktatás kulcsfontosságú abban, hogy Magyarország következő generációja már boldogabb legyen,
ezért terjesztik széles körben a Boldogságórák programját.
Felmerülhet bennünk a kérdés: mi mit tudnánk tenni azért, hogy a boldogság fontosabb téma
legyen az oktatás-nevelés területén, és a következő nemzedék boldogabb életet éljen?
Érdemes lenne megfontolnia a következő kérdéseket egy-egy szakmai, munkatársi csoportnak:
− Vajon vannak-e olyan keresztény programjaink gyermekek részére, amelyek a pozitív
pszichológia elméletét és gyakorlatát jól ötvözik a keresztény spiritualitással? Hogyan
tudnánk e téren előrébb lépni? Mire lenne szükség?
− Milyen képzési programokat kínálnak fel a keresztény egyházak a boldog élet témájához a
pedagógusoknak és a szülőknek?
− Ismerünk-e olyan keresztény önismereti és lelki programokat, amelyek játékosan, kreatívan
segítik a gyermekek személyiségfejlődését és érését?

Végül álljanak itt Roska Péter atya, katolikus teológus szavai megfontolásra:
Jézus Krisztus arra hív minket, hogy boldogságunk forrását Istennel és embertársainkkal való
személyes szeretetkapcsolatainkban keressük. A boldogság nem tanítható, nem a problémamentes
élet hozadéka, nem lehet megszerezni magunknak, hanem Isten önmagát elajándékozó
szeretetének befogadása és viszonzása a személyes szeretetben. „Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg arcodat" ‒ írja a költő. Ezoterikus babonákon alapuló boldogságórák
vagy szcientológus tanfolyamok helyett az Evangélium tiszta forrásához nyúljunk, hogy Jézus nyolc
boldogságával valóban boldogok lehessünk minden nehézség közepette.