97. (96.) Zsoltár

1 Király az Úr, ujjongjon a föld,
és örvendjen minden sziget!
2 Sötét felhő lebegi őt körül, *
trónját igazság és jog tartja szilárdan.
3 Tűz jár színe előtt, *
és elemészti minden ellenségét.

4 Villámai bevilágítják a földkerekséget, *
látja a föld, és beléremeg.
5 Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, *
az egész föld Urának színe előtt.
6 Igazságosságát hirdetik az egek, *
és nagy fölségét meglátják a népek.

7 Megszégyenülnek mind a bálványimádók, †
akik faragott képeikkel dicsekszenek; *
eléje borulnak mind a bálványistenek.
8 Hallja ezt, és örvendez Sion, †
Júda városai vigadoznak*
a te ítéleted miatt, Uram.
9 Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, *
minden más istennél fölségesebb.

10 Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat! †
Az Úr megoltalmazza hívei lelkét, *
a gonoszok kezéből kimenti őket.
11 Fényesség virrad az igazra, *
és öröm a tiszta szívűekre.
12 Örvendjetek, igazak, az Úrban, *
és áldjátok szentséges nevét!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Amen.

 

Zsoltárszöveg forrása:
Imaórák Liturgiája
(A leginkább imádkozásra alkalmas fordítás)