Kármel Szüze

Kármel Szüze, édesanyám, egészen neked szentelem magam, egész létemet bizalommal neked adom. Fogadd el azt, ami volt: múltamat. Fogadd el azt, ami van: jelenemet. Fogadd el azt, ami lesz: jövőmet. Ezzel a teljes odaszenteléssel bizalommal neked adom mindazt, amim van, mindazt, ami vagyok, mindazt, amit az Örök Atyaistentől, szentséges Fiadtól és a Szentlélektől kaptam. Bizalommal neked adom értelmemet, akaratomat és szívemet. Kezedbe adom szabadságomat, aggodalmaimat, minden reményemet és minden vágyamat, bánataimat és örömeimet. Vállald magadra egész életem és minden cselekedetem gondját, hogy hűségesebben szolgáljak a Szentháromság Egy Istennek, és segítségeddel eljussak az örök életre.

Nagy Úrnő, bizalommal neked adom testemet, érzékeimet, hogy mindig tiszták legyenek és segítsenek az erények gyakorlásában. Bizalommal neked adom lelkemet, hogy őrizd meg szabadnak a világ, a test és az ördög kísértéseitől. Segíts, hogy a tiédhez hasonló szentségre jussak, hadd legyek hasonló Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Rád bízom buzgóságomat és áhítatom forróságát, hogy hitem napról napra megújuljon. Rád bízom minden szeretetemet, hogy úgy szeressek, ahogy te szerettél, és ahogy Jézus kívánja, hogy szeressünk. Rád bízom bizonytalanságaimat és szorongásaimat, hogy Szívedben találjak segítséget, biztonságot, világosságot életem minden pillanatában.

Ezzel a felajánlással elhatározom, hogy követem életedet szerénységben, alázatban és tisztaságban. Ellene mondok mindannak, ami egy ilyen Mária-formájú élettel ellentétes, és elfogadom az áldozatokat, amelyeket egy ilyen élet magával hoz; megígérem, hogy Isten kegyelmének segítségével ehhez az elhatározáshoz hűséges maradok.

Ó minden ember anyja, életem és cselekedeteim Úrnője, intézkedj felőlem és mindenről, amim van, hogy életem mindig az evangéliumhoz illő legyen, a te vezetéseddel, Tenger Csillaga. Ó ég és föld Királynője, a Megváltó szentséges Anyja, Kármel-hegyi Szűzanya, egészen tied vagyok, és veled egyesülve akarok maradni, most és mindig, hogy veled együtt és az összes angyalokkal és szentekkel – különösen védőszentjeimmel – együtt imádjam Fiadat, Jézus Krisztust és a teljes Szentháromságot mindörökkön örökké.

Amen.

Forrás:

http://www.hieronymus.us/Orationes/Carmelus.htm