Zita királyné boldoggá avatásáért

Zita királyné idős korábanMennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.

Add kérünk, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.

Közbenjárására hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés). Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség.

Imprimatur: 09/07/2009
+ Mgr. Yves Le Saux
Le Mans-i püspök

Az imameghallgatásokat kérjük a következő címre jelezni:

Association pour la béatification de l'Impératrice Zita
Abbaye Saint-Pierre
1, place Dom Guéranger
F-72300 Solesmes
Franciaország

Forrás: 

http://www.beatification-imperatrice-zita.org/pages/magyar/ima.php

Boldog és termékeny házasság voltBourbon-Pármai Zita hercegnő 1892. május 9-én született Pianoréban, Lucca körzetében, Olaszországban. 1911. október 21-én lett Habsburg-Lotaringiai Károly főherceg felesége. Szerelmi házasság volt. 1916-ban férje követte elhunyt nagybátyját, Ferenc Józsefet az osztrák császári és magyar királyi trónon. Két éves uralkodása során  Zita segítette Károlyt a békéért és a szociális igazságosságért való erőfeszítéseiben. (Jellemző epizód: Zita a magyarok kedvéért megtanult tejfölös paprikás csirkét készíteni.)  A mély katolikus hittől áthatott házaspárnak nyolc gyermeke született.

Bourbon-Pármai Zita mint császárné és királynéAz első világháború végén Zita követte Károlyt svájci száműzetésébe, két sikertelen magyarországi hazatérési kísérletébe, majd a Madeira szigetére való internálásába. Itt Károly 1922. április 1-én meghalt. Özvegye Spanyolországban, Belgiumban, Kanadában és az Egyesült Államokban élt, a második világháború után pedig 1952-ben települt haza Európába.  1982-től otthona a svájci Chur melletti Zizers kolostor volt. Itt halt meg 1989. március 14-én. Temetése Bécsben történt ugyanezen év április 1-én.

Férjét 2004-ben boldoggá avatta II. János Pál pápa. 2008-ban a Szenttéavatási Kongregáció hitelesítette Isten szolgája, Zita királyné boldoggáavatási eljárásának megkezdését a Le Mans-i egyházmegyében.