Jöjj Szentlélek

    (A Veni Sancte Spiritus szekvencia magyar átköltése)

Jöjj Szentlélek, szállj közénk,
hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe, ragyogás!

Lelkünk mélyén új lakó,
bajainkban biztató,
zűrzavarban enyhülés,
fáradságban nyugalom,
forró nyárban fuvalom,
könnyet törlő drága kéz!

Mélyeinkben megmerülsz,
mennyből szálló enyhe tűz,
gyújtó, boldog hatalom!
Könyörülj az emberen,
teremtsd újjá, Végtelen!
Nélküled csak puszta rom.

Ahol gaz van, tépd a gazt,
ami szennyes, mosd meg azt,
ami száraz, azt locsold,
fagyot oldjon meleged,
lágyítsd meg a köveket,
ahol seb van, orvosold.

Hétszer újít meg a hit,
hét ajándék gazdagít,
hogyha átjár szellemed:
tedd termővé életünk,
boldog halált adj nekünk,
örök boldog örömet!